دبیرستان ها در انگستان


در انگلستان، تحصیل برای تمام افراد در رده سنی بین 5 تا 16 سال، اجباری است. اکثر کودکان انگلیسی با شروع دوره دبستان در سن پنج سالگی، به سیستم آموزشی دولتی وارد می‌شوند و معمولا در سن یازده سالگی وارد دوره متوسطه می‌شوند.

دانش‌آموزان باید آزمون‌های ارزشیابی ملی استاندارد (SATs) را طی کنند. این آزمون‌ها، معیارهای مجزایی برای سنجش ارائه می‌دهند که نشان می‌هد مدارس و دانش‌آموزان چگونه با استانداردهای ملی در این موضوعات مطابقت پیدا می‌کنند.

امتحان اصلی، گواهینامه عمومی پایان دوره متوسطه (GCSE) است، که دانش‌آموزان در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی با سیستمی مشابه اما مجزا  در اسکاتلند در سن حدودا 16 سالگی اخذ می‌کنند.

سایر دبیرستان‌های انگلستان را می‌توان "مدارس تخصصی" در زمینه‌های فناوری، زبان، ورزش و هنر نامید. این مدارس، منطبق با استانداردهای آموزشی ملی هستند اما تمرکز ویژه‌ای بر روی تخصص انتخاب شده دارند.

دوره متوسطه در انگلستان و ولز، مخصوص بچه‌های 11 تا 18 ساله است. این دوره، مرحله اصلی 3 و مرحله اصلی 4 از سیستم آموزشی ملی (سال هفتم تا سال یازدهم) را شامل می‌شود و ممکن است دوره پیش‌دانشگاهی را هم در بر بگیرد. پس از پایان تحصیلات در 16 سالگی، جوانان می‌توانند تصمیم بگیرند که تحصیلات خود را در مدرسه یا دانشکده ادامه دهند یا سیستم آموزشی را رها کنند.

در انگلستان، شش نوع دبیرستان دولتی وجود دارد:

  • آکادمی‌ها
  • کالج‌های فناوری شهری
  • مدارس فراگیر
  • مدارس خصوصی یا آزاد
  • مدارس ابتدایی
  • دبیرستان‌های پیشرفته


در بخش خصوصی، مدارس خصوصی مختلفی وجود دارند که شهریه دریافت می‌کنند که بسیاری از آنها برگزیده هستند. مدارس خصوصی در انگلستان غالبا به مدارس عمومی مربوط می‌شوند. بسیاری از این مدارس خصوصی، به صورت شبانه‌روزی هستند.